Công ty TNHH Công nghệ ứng dụng Quốc tế

Xin giấy phép khác thác nước mặt, nước ngầm

1. Đối tượng xin giấy phép khai thác nước:

– Tất cả các doanh nghiệp trong và ngoài nước hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ có nhu cầu khai thác và sử dụng nguồn nước mặt, nước ngầm đều phải đăng ký khai thác.

– Các cơ sở, doanh nghiệp đang sử dụng hoặc có công trình khai thác nước mặt, nước ngầm chưa có giấy phép khai thác.

– Định kì 6 tháng/ lần các cơ sở, doanh nghiệp đang sử dụng, có công trình sử dụng phải tiến hành làm báo cáo tình hình sử dụng nước.

2. Căn cứ pháp lý

– Luật tài nguyên nước số 17/2012/QH13
– Nghị định Số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều luật của Luật Tài nguyên nước.
– Nghị định 142/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản

– Thông tư 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước.

3. Các quy trình thực hiện xin cấp giấy phép khai thác nước dưới đất

– Xác định địa điểm, côn,g suất khu vực cần khai thác.
– Khảo sát, thu thập số liệu, địa hình, địa mạo, điều kiện địa lý, khí hậu thủy văn, điều kiện kinh tế-xã hội môi trường, tại khu vực khai thác.
– Xác định thông số về các đặc điểm địa chất, thủy văn gây ảnh hưởng đến khai thác nước dưới đất.
– Thu mẫu nước phân tích tại phòng thí nghiệm.
– Xác định cấu trúc giếng và trữ lượng nước.
– Lập bản đồ khu vực và vị trí công trình theo tỉ lệ 1/50.000 đến 1/25.000 theo tọa độ VN 2000.
– Tính toán dự báo mức nước hạ thấp.
– Tính toán giá thành vận hành và hiệu quả kinh tế.
– Lập thiết đồ giếng khoan khai thác nước.
– Hoàn thành lập hồ sơ xin khai thác nước.
– Trình nộp cơ quan quản lý môi trường. (Sở Tài Nguyên Môi Trường)

4. Các loại hồ sơ, giấy tờ cần thiết.

– Đơn đề nghị cấp giấy phép khai thác nước.

– Đề án khai thác nước.

– Bản đồ, sơ đồ vị trí giếng khoan tỷ lệ từ 1/50.000 đến l/25.000 theo hệ tọa độ VN2000.

– Kết quả phân tích chất lượng nước cho mục đích sử dụng tại thời điểm xin cấp phép.

– Báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước đối với công trình có lưu lượng từ 200 m3/ngày đêm trở lên ; báo cáo kết quả thi công công trình khai thác đối với lưu lượng nhỏ hơn 200 m3/ngày đêm; báo cáo hiện trạng khai thác đối với công trình khai thác nước đang hoạt động .

– Bản sao công chứng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc văn bản thỏa thuận sử dụng đất được UBND địa phương xác nhận tại nơi đặt giếng khai thác.

– Giấy phép tài nguyên nước được lập theo mẫu quy định tại Phần II của Phụ lục Thông tư 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014.

Vui lòng liên hệ:
Phone: 0985 998 029
Email: hpintatech@gmail.com
 

 

Công ty TNHH Công nghệ ứng dụng Quốc tế (INTATECH)

Địa chỉ: Số 209 Hoàng Quốc Việt, Phường Ngọc Sơn, Quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

Tel/Fax: (+84) 0313-690818  Mobile: 0985.998.029  Email: info@intatech.vn  hoặc  hpintatech@gmail.com   Website: www.intatech.vn

Bản quyền 2013 thuộc về INTATECH