Công ty TNHH Công nghệ ứng dụng Quốc tế

Công ty TNHH Công nghệ ứng dụng Quốc tế  (INTATECH) cam kết chỉ chuyển giao những sản phẩm và dịch vụ đảm bảo chất lượng theo yêu cầu cho khách hàng.

Chúng tôi luôn coi chất lượng là sự  tồn  tại – phát triển của Công ty và tập trung cải tiến, cải tiến thường xuyên để nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ nhằm không ngừng đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Công ty không ngừng phát triển để mở  rộng và chiếm lĩnh thị trường trong nước và khu vực. Để  đạt được những mong muốn nêu trên, chúng tôi thực hiện những biện pháp sau:

- Xác định trách nhiệm liên quan tới chất lượng của mỗi thành viên trong toàn bộ quá trình sản xuất, kinh doanh.

- Đào tạo và tăng cường nhận thức về  chất lượng cho toàn thể cán bộ, công nhân viên Công ty và truyền đạt cam kết về chất lượng của lãnh đạo Công ty tới tất cả mọi người để khuyến khích họ ủng hộ cho những cam kết này.  

- Mọi hoạt động liên quan đến chất lượng phải được xác định, kiểm soát theo các yêu cầu của hệ  thống quản lý chất lượng.

- Giáo dục cán bộ công nhân viên để mọi người thấu hiểu chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng của Công ty qua đó thực hiện, áp dụng và duy trì hệ  thống quản lý chất lượng có hiệu lực, hiệu quả  trong quá trình sản xuất–kinh doanh.  

Công ty chúng tôi luôn nỗ  lực để nâng cao chất lượng, hiệu quả  sản phẩm, dịch vụ  cung cấp thông qua iệc xem xét định kỳ hệ thống quản lý chất lượng cho các hoạt động hiện tại và hoạch định phát triển tương lai của Công ty.

Công ty TNHH Công nghệ ứng dụng Quốc tế (INTATECH)

Địa chỉ: Số 209 Hoàng Quốc Việt, Phường Ngọc Sơn, Quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

Tel/Fax: (+84) 0313-690818  Mobile: 0985.998.029  Email: info@intatech.vn  hoặc  hpintatech@gmail.com   Website: www.intatech.vn

Bản quyền 2013 thuộc về INTATECH